Goededag, wij zijn Studio Evers Haarlem BV, hierna te noemen: ‘Studio Evers’. We zijn gevestigd aan de Emrikweg 37b, 2031 BT in Haarlem. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Emrikweg 37b
2031 BT Haarlem
Tel: +31 (0)23 5316762

https://studio-evers.nl

⇢ Privacy is belangrijk voor ons

Wij, van Studio Evers, vinden uw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in dit privacybeleid. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u dit privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid zullen wij u hierover informeren via onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 5 augustus 2018.

⇢ Persoonsgegevens die wij verwerken

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Alleen, om een overeenkomst met u te sluiten en deze voor u uit te voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons vertrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Ook om onze site te gebruiken kan het nodig zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dat niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen.
  • Wanneer u het contactformulier op onze website invult dan bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om uw vraag volledig te beantwoorden of uw verzoek volledig af te handelen.
  • Wij gebruiken uw NAW-gegevens, KvK-gegevens, btw-nummer en IBAN-gegevens om met u te corresponderen, offertes, factureren en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar u te sturen, maar ook om nakoming van een overeenkomst met ons te vorderen
  • Wij gebruiken uw NAW-gegevens om u eventueel van tijd tot tijd relatiegeschenken te sturen.
  • Op onze website zijn social media buttons geïmplementeerd. Het betreffende sociale medium kan hiermee uw persoonsgegevens verzamelen.
  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij, indien door u verstrekt, gebruikersnamen, wachtwoorden, ftp-gegevens, hosting gegevens, database gegevens, IP-adressen, locatiegegevens en eventueel andere door u verstrekte gegevens.
  • Voor de analyse van het gebruik van onze website verzamelen wij bepaalde gegevens, zoals een gedeelte van het IP-adres, browsertype en besturingssysteem.
  • Wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent kunnen wij uw identificatiegegevens gebruiken om vast te stellen dat wij informatie met de juiste persoon delen.

⇢ Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16  jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio-evers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

⇢ Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer wij daartoe toestemming hebben van u, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij voordat de overeenkomst wordt gesloten bepaalde handelingen moeten verrichten op uw verzoek, wanneer de wet ons dit verplicht of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Evers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Evers) tussen zit.

⇢ Social Media

Bepaalde informatie op onze website kunt u delen via sociale mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan raden wij aan hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website.

⇢ Derden

Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden.

Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht bepaalde persoonsgegevens verwerken. Deze derden mogen de persoonsgegevens op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

⇢ Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende 2 jaar gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen.

Een uitzondering hierop geldt als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. In dat geval hebben wij uw persoonsgegevens immers nodig hebben voor de uitvoering van die overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in dat geval tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren. Een dergelijke wettelijke plicht bestaat bijvoorbeeld voor het bewaren van de administratie. Wij zijn bij wet verplicht deze zeven jaar te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Evers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken.

Google, een Amerikaans bedrijf, voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe. Hier kunt u meer lezen over het privacy beleid van Google.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Evers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studio-evers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Evers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Websites van derden 
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waar onze website naar linkt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u het privacybeleid van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

⇢ Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Evers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studio-evers.nl.

Studio Evers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Optin nieuwsbrief van Studio Evers

Ja! Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

Share This